top of page

O nás

Usilujeme o co možná nejosobnější přístup v co nejširším kontextu. Zajímá nás vaše situace a potřeby pro další rozvoj, estetika, skutečná environmentální a ekonomická smysluplnost.
Hledáme vždy ta nejlepší, vyvážená řešení na míru.
Pracujeme s přírodními materiály, jako je dřevo, sláma, konopí, len a další.

Hledáme cesty udržitelného přístupu promítnutého do staveb a urbanismu. Jeho přínos totiž pocítíme nejen my lidé, kteří v těchto stavbách a městech budeme žít, ale také naše životní prostředí. Stavíme na tom, co dává smysl z více perspektiv, podporuje život a kultivuje ducha. Ať je to odkaz tradičního učení, jednoduchých a časem prověřených postupů nebo moderních technologií, na srdci nám leží budoucnost naší planety i našich dětí.

Usilujeme proto vždy o koncepční a dlouhodobá řešení, vhodná pro konkrétního klienta. Snažíme se rozvíjet nadějné technologie a postupy a rozumně je začlenit do vašich projektů. Upřednostňujeme využití přírodních materiálů (dřevo, vlna, len, konopí, sláma...) a jejich propojení do nových směrů (např. Optimalizmus). 

 

Při tom dbáme na chytré znovuvyužití a recyklaci toho, co je dostupné. S výhledem do budoucna se nám jako smysluplné jeví cirkulární hospodářství a cirkulární architektura. Zasazujeme se o možnosti jejího zavedení a šíření do běžné praxe.  

 

Vyhovuje nám úzká spolupráce s klientem. Při větším množství zúčastněných subjektů, pracujeme participativním způsobem. Klienty či budoucí uživatele se snažíme zapojit do celého tvůrčího procesu.

Architekti

HONZA NEW kopie.jpg

Jan Soukup

architekt, spoluzakladatel

Architektura je pro mne filozofií, mystickou cestou, láskou vtělenou do materiálu, svobodou prostoru i zcela praktickou dovedností.

Věřím, že to, co aktuálně nejvíc potřebujeme, je najít nový vztah k přírodě i k sobě samým. A že prostředí, které nás obklopuje, nám v tom může výrazně pomoct.

MAREK NEW 2 kopie.jpg

Marek Dohelský

architekt, spoluzakladatel

Mám rád smysluplná řešení - baví mě rekonstrukce, které bývají v tomto ohledu výzvou pro všechny zúčastněné.

Vztah s klientem je pro mě o neustálé komunikaci a vědomé investici sebe sama - potom může být návrh (o)pravdivý.

bottom of page