top of page

Naše služby

Vše, co byste čekali od služeb architekta, je pro nás samozřejmost.

Zásadní je pro nás ale hlubší zájem o sociální kontext, zdravé a vitální vnitřní prostředí a environmentální odpovědnost.

Úvodní konzultace

Na první schůzce si vyslechneme vaše přání a záměry. Poradíme a probereme, co vám můžeme nabídnout. Pokud potřebujete ověřit, zda je váš záměr na určitém místě vůbec realizovatelný, nebo pomoct s jeho celkovým upřesněním, domluvíme se na dalším postupu. Ptáme se a hledáme i jiné možné přínosy projektu nejen pro vás, ale i pro vaše okolí.

Architektonická studie / studie proveditelnosti

Načrtneme různé varianty tak, abyste si je uměli představit. Promyslíme řešení na míru jak po funkční a nákladové stránce, tak po stránce estetické a pocitové, aby výsledný projekt byl v souladu s vašimi potřebami a hodnotami.

Plány a dokumentace
Zpracováváme nebo zajišťujeme všechny potřebné dokumenty a dokumentace dle požadavků klientů. Kreativita při vyjednávání s úřady a všemi dotčenými subjekty nám nechybí. Naším zájmem je přivést váš úžasný a smysluplný projekt na svět.
Jsme při vás

Od začátku do konce. Nebo alespoň do doby, kdy nás budete zvát na oslavy a návštěvy ve svém novém domě, krámku, nebo třeba výukovém centru :-) Staráme se jak o průběh celého projektu, tak o jeho budoucí život. Můžete se na nás proto obrátit i s případnou adaptací nebo rozvojem.

Jednotlivé kroky, které jako architektonické studio zajišťujeme:
  • konzultace a předprojektová příprava

  • zpracování studie projektu 

  • projektová dokumentace pro umístění a povolení stavby

  • prováděcí dokumentace stavby

  • koordinace dalších specialistů (statik, projektant požární bezpečnosti, stavební inženýr, ...)

  • autorský dozor během realizace stavby, záměru

bottom of page