top of page

Naše vize

Jako architekti chceme být pro zákazníka partnerem od prvotní konzultace záměru, výběru pozemku, přes podporu v rovině jednání s úřady, podporu během realizace projektu z pozice autorského dozoru až po finální fázi zabydlení se a vyladění provozu.

 

Chceme ukázat, že udržitelná a ekologická architektura nejsou jen trend, ale z dlouhodobého hlediska nutnost i ekonomicky moudré řešení.

Myslíme si, že naše společnost nejen potřebuje navázat lepší vztah s přírodou, ale že každý, kdo se otázkou udržitelné budoucnosti alespoň chvíli zabýval, sám touží po nových vztazích se svým okolím i mezi lidmi navzájem.

Prostředí, které nás obklopuje a neustále ovlivňuje, může být velkým pomocníkem pro změnu. Toho jsme si jako architekti vědomi a tím směrem se také ubírá naše práce. 

 

Zasazujeme se o pozitivní vizi budoucnosti, která by se opírala o světlé stránky našeho kulturního dědictví.

bottom of page