top of page

DEKLARACE UDRŽITELNOSTI

deklarace udržitelnosti, architect for future, Jan Soukup, Marek Dohelský
Architects for future

V říjnu 2019 jsme otevřeli téma architekti a klimatická změna a na základě britské deklarace https://architectsdeclare.com a dalších národních mutací jsme představili vlastní verzi na www.deklarace2020.cz. Jednalo se o českou mutaci výzvy architektům a stavařům, abychom se společně pokusili snížit uhlíkovou stopu našeho počínání. Stavebnictví generuje cca 40 % vypouštěného CO2, a tak tu vidíme velký potenciál ke změně.

 

Aktuálně v ČR existují dvě platformy, kde jsou uvedeni ti, kteří se zavázali promítnout potřebná řešení do své praxe:

https://www.architects-for-future.cz https://cz.architectsdeclare.com 

Pod vedením Jana Soukupa vznikla Iniciativní skupina při České komoře architektů, jejímž úkolem je připravovat materiály pro lepší prezentaci potřeby změny architektury ve vztahu ke změnám klimatu a manuály pro architekty – jaké jsou například doporučené přístupy a možnosti v rámci navrhování udržitelné a ekologické architektury. 

bottom of page